Palacio Real Mayor

Categorie: 
Barcelona
Dutch

Op de gezellige Plaza del Rey, waar 's zomers openluchtconcerten worden gegeven, staat het voormalig koninklijk paleis. Rechts daarvan het Casa Clarianan-Padellás (15de-16de eeuw), dat van zijn oorspronkelijke locatie aan de Calle Mercaders naar deze plaats is overgebracht. Hier is het 'Museo de Historia de la Ciudad' gehuisvest. Om het koninklijk paleis en de bijhorende kapel te bezoeken moet men via dit museum. Rond 1162 liet Ramón Berenguer IV de oude, op fundamenten van de Romeinse muur opgetrokken grafelijke residentie herstellen en uitbreiden. Het paleis kreeg zijn huidige vorm in de 14de en het midden van de 16de eeuw. Het Plaza del Rey was vroeger de binnenplaats van het paleis. Onder Peter de Ceremonieuze vond een uitbreiding plaats waarbij o.a. de zogeheten 'Salón Mayor of Salón del Tinell (van de credenstafel) tot stand kwam. Deze in 1359-1362 door Guillem Carbonell ontworpen zaal is 17 m breed en 33,5 m lang en telt zes machtige gordelbogen, die het vlakke houten plafond schragen. De zijwaartse druk wordt opgevangen door de indrukwekkende steunberen langs de gevel aan het plein. In het voorportaal ziet men tegen de noordwand van de Salón del Tinell een slecht geconserveerde wandschildering met krijgstaferelen (13de eeuw). De zaal diende vroeger als vergaderruimte voor de Cortes (Standenvergadering). Dit was ook de plek waar Ferdinand Van Aragón en Isabella van Castilië in 1493 Christoffel Columbus een plechtige ontvangst bereidden. De aanpalende 'Capilla de Santa Agueda' de gotische hofkapel, werd gebouwd onder Jaime II. Het enkelvoudige schip heeft een kleurig beschilderd houten plafond en een polygoonaal koor(1302-1306). In de kapel bevindt zich het retabel met de epifanie dat Jaime Huguet in 1464-1465 schilderde voor maarschalk Pedro van Portugal. In de apsis de wapenschilden van Jaime II en zijn vrouw Blanca de Anjou. Resten van een Romeinse verdedigingstoren dienen als sacristie en als basis voor de achthoekige klokkentoren.